Välkommen

Guidade vandringar 2013

Natur&Kultur

Länkar

Arkiv

E-Mail


 

Handskrifter


 Byhandling från 1800-talet       
  

Jag läser och tolkar de flesta gamla handstilar från medeltiden och framåt. Dessutom skriver jag skrivstil enligt 1500-1700-tal. Jag både skriver och läser frakturstil.

Exempel på uppdrag som jag har haft:

  • tydning och tolkning av bouppteckningar från 1700- och 1800-talen
  • tydning och tolkning av skifteshandlingar till historiska kartor
  • tydning och tolkning av brev från 1600-talet
  • tydning och tolkning av inristad skrift på svepask
  • framställande av handskrift med handstil som efterliknade Carl von Linnés till utställning

Historiska kartor

Skifteskarta från år 1800
 
Jag har lång erfarenhet av att arbeta med historiska kartor och de lantmäterihandlingar som hör till kartorna. Jag gör bland annat tolkningar och jämförelser mellan dagens landskap och det odlingslandskap som de gamla skifteskartorna visar. Dessutom kan jag rita kartöverlägg för pedagogiska jämförelser.